Trung tâm Hướng nghiệp và Truyền thông - Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Ứng viên tiềm năng

Nguyễn Văn Rô Công nghệ thông tin
Trần Quốc Vương Quản lý xây dựng
Nguyễn Tiến Vân Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Võ Thanh Huy Ngôn ngữ Anh
Đỗ Tấn Thịnh Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Tư vấn

Để có kỳ thực tập tốt, DAU-ers cần chuẩn bị những gì?

Thực tập là điều kiện bắt buộc cần phải có ở mỗi sinh viên khi tốt nghiệp ra trường. Không phải ngẫu nhiên mà các trường yêu cầu sinh viên tìm kiếm và ứng tuyển vị trí thực tập sinh tại các công ty, doanh nghiệp. Bởi kỳ thực tập: - Là cơ hội để sinh viên áp dụng những kiến thức mang tính lý thuyết đã... Chi tiết