Trung tâm Hướng nghiệp và Truyền thông - Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Ứng viên tiềm năng

Nguyễn Văn Rô Công nghệ thông tin
Trần Quốc Vương Quản lý xây dựng
Nguyễn Tiến Vân Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Võ Thanh Huy Ngôn ngữ Anh
Đỗ Tấn Thịnh Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Tư vấn

Quản trị kinh doanh – Một ngành học, đa nghề nghiệp

Bạn biết không, hiện nay nhu cầu nguồn lực thuộc nhóm ngành về Quản trị kinh doanh đang ở mức độ tăng cao cả về số lượng lẫn chất lượng. Đây cũng là một trong những ngành học thuộc khối ngành kinh tế được nhiều thí sinh lựa chọn trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hàng năm. Nếu bạn vẫn đang phân vân khi đứng trước... Chi tiết