Trung tâm Hướng nghiệp và Truyền thông - Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Ứng viên tiềm năng

Tập hợp những ứng viên có kiến thức, kỹ năng, thái độ công việc có thể đáp ứng các yêu cầu cao của tổ chức, doanh nghiệp

Nguyễn Thanh Thúy Ngôn ngữ Anh
Nguyễn Văn Rô Công nghệ thông tin
Trần Quốc Vương Quản lý xây dựng
Nguyễn Tiến Vân Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Xem thêm