MSV - Đào Thị Việt Trinh - Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Thông tin cơ bản về ứng viên tiềm năng

Ứng viên Đào Thị Việt Trinh tốt nghiệp Xuất sắc chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc. Không chỉ có kinh nghiệm biên, phiên dịch và giảng dạy ngôn ngữ Trung Quốc, Việt Trinh còn đạt được nhiều giải thưởng lớn trong quá trình học tập như: Học bổng Tiếng Anh Ielts toàn phần của Thành Đoàn Đà Nẵng và Australian Victoria, Sinh viên 5 Tốt cấp Thành phố – Trung ương, Giải thưởng Sao Tháng Giêng…