MSV - Đỗ Tấn Thịnh - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Thông tin cơ bản về ứng viên tiềm năng

Ứng viên Đỗ Tấn Thinh là sinh viên năm cuối ngành Công nghệ Kỹ thuật điện – điện tử. Từng thực tập ở nhiều nơi như Công ty TNHH Sông Đà, Công ty Thủy điện Sông Bung 4… Tấn Thịnh mong muốn có một công việc ổn định để trau dồi, rèn luyện, phát huy những khả năng của bản thân trong tương lai.