MSV - Nguyễn Thanh Thúy - Ngành Ngôn ngữ Anh

Thông tin cơ bản về ứng viên tiềm năng

Ứng viên Nguyễn Thanh Thúy là sinh viên xuất sắc chuyên ngành Tiếng Anh du lịch, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Tuy đang học năm 3 nhưng Thanh Thúy đã có kinh nghiệm làm việc ở nhiều nơi: Trợ giảng Trung tâm Anh ngữ Alden, Trung tâm Anh ngữ ABC, Content Fanpage cho Uteez Việt Nam… và đạt được nhiều thành tích nổi bật trong học tập và công tác Đoàn, Hội: Thủ lĩnh sinh viên cấp thành phố năm 2020, Giải thưởng 26/3 năm 2021…
Với câu nói tâm đắc: “Không ngại khó, chỉ sợ mình không cố gắng hết 100% chính mình”, Thanh Thúy mong muốn tìm được một môi trường làm việc chuyên nghiệp, phù hợp với chuyên môn của bản thân.