MSV - Nguyễn Tiến Vân - Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Thông tin cơ bản về ứng viên tiềm năng

Ứng viên Nguyễn Tiến Vân tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành, Đai học Kiến trúc Đà Nẵng. Nắm vững các nghiệp vụ chính của ngành Du lịch, Tiến Vân mong muốn tìm được môi trường làm việc chuyên nghiệp để học hỏi, cống hiến và mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp và khách hàng