MSV - Phan Thị Mỹ Linh - Ngành Kế toán

Thông tin cơ bản về ứng viên tiềm năng

Ứng viên Phan Thị Mỹ Linh tốt nghiệp loại Giỏi, chuyên ngành Kế toán tổng hợp. Mỹ Linh mong muốn được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, phát huy được năng lực nghề nghiệp trong tương lai.