MSV - Trần Quốc Vương - Ngành Quản lý xây dựng

Thông tin cơ bản về ứng viên tiềm năng

Ứng viên Trần Quốc Vương có kinh nghiệm thực tập các công việc liên quan đến ngành học Quản lí Xây dựng.
Trong thời gian học tập đã đạt điểm A đồ án tốt nghiệp về đề tài lập dự án đầu tư xây dựng khu phức hợp thương mại – dịch vụ – nhà ở.
Bên cạnh đó, Quốc Vương còn là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường, Bí thư, Lớp trưởng, Chủ nhiệm CLB năng nổ, tích cực…